IML etikete

Novi potencijalni tržišni element za tiskarsku industriju je zasigurno IML etiketa. IML tehnologija zapravo predstavlja visoko kvalitetnu etiketu koja može zadovoljiti sve izazove za etikete kao što su hladnoća, vlaga i ogrebotine...

Sama se tehnologija upotrebljava za dekoraciju plastične ambalaže (kantice) u različitim oblicima. Može se primjeniti u kemijskoj, kozmetičkoj, farmaceutskoj ili prehrambenoj industriji. Boje koje se upotrebljavaju ne sadrže kemijske tvari koje štete zdravlju.

Digitalna tehnologija dopušta različite vrste dekoracije u usporedbi sa samoljepivim etiketama, direktnim tiskom ili etiketama koje se apliciraju pomoću visoke temperature.