Naziv projekta: Informatizacija i automatizacija proizvodnih i poslovnih procesa

Nositelj: BRAJ KOP d.o.o.

Cilj projekta i kratak opis aktivnosti:
Projektom se rješavaju problemi u proizvodnim i poslovnim procesima prijavitelja te se doprinosi rješavanju problema opadanja industrijske aktivnosti, opadanja izvoza i nezaposlenosti.

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti sektora prerađivačke industrije, povećanje izvoza i osiguranje održivog razvoja industrije u Pazinu i Istri povećanjem tržišne konkurentnosti prijavitelja ulaganjem u informatizaciju i automatizaciju proizvodnih i poslovnih procesa prijavitelja.

Provedba projekta obuhvaća ukupno pet aktivnosti koje je potrebno izvršiti kako bi se postigli ukupni rezultati.

Aktivnosti u projektu su sljedeće:
1. Upravljanje projektom – omogućava uspješnu i pravovremenu provedbu projekta.
2. Priprema natječajne dokumentacije i provođenje postupka nabave – provedba postupka nabave osigurava ostvarenje ostalih planiranih rezultata projekta.
3. Instaliranje i postavljanje opreme i sustava – uključuje implementaciju opreme i programskih sustava unutar proizvodnog pogona i poslovnog prostora društva BRAJ KOP d.o.o. Ova aktivnost ispunjava materijalne uvjete za obavljanje djelatnosti društva BRAJ KOP d.o.o.
4. Trening djelatnika za rad s novim sustavima – provedbom ove aktivnosti povećat će se kapacitet djelatnika koji će raditi u proizvodnom i administrativnom odjelu društva. Ova aktivnost predstavlja jednan od osnovnih nematerijalnih preduvjeta za osiguranje pune funkcionalnosti i spredmnosti za rad djelatnika s novim sustavima.
5. Promocija društva ciljanim skupinama i osiguranje vidljivosti projekta – cilj ove aktivnosti je informirati ciljne skupine, krajnje korisnike i širu javnost o ciljevima i rezultatima projekta. Pored toga, cilj je osigurati vidljivost projekta, odnosno informirati javnost da je projekt financiran sredstvima Europske unije, odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj.    

Ukupna vrijednost projekta iznosi 963.591,63 kune. Prihvatljivi troškovi u projektu iznose 847.876,02 kuna.
Europska unije financira projekt s intenzitetom potpore od 70% prihvatljivih troškova.
Razdoblje provedbe projekta je ukupno 6 mjeseci, od 01.02.2015. do 01.08.2015. godine.

Kontakt osoba za dodatne informacije je Alen Brajković.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj emitiranog matrerijala isključiva je odgovornost BRAJ KOP d.o.o.

www.strukturnifondovi.hr
www.regionalna-konkurentnost.hr